Concello - Concellerías - Formación e Emprego
 


Concellería de Formación e Emprego

TÉCNICO AUXILIAR DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS (EMIN20)

Familia profesional : servicios as empresas
Área profesional : informática
Denominación do curso : técnico de sistemas microinformáticos
Código : EMIN20
Tipo : ocupación


Obxectivo xeral

Instalar equipos e periféricos (pc, impresoras, etc.) En entorno microinformático tanto na sua estructura de hardware como de software. Asimesmo, detectar e soluciona-los problemas e avarías que se poidan presentar no hardware.

Instalacións

Para á realización deste curso se vai utilizar o aula 15, sita no primeiro andar, e que consta de 60,39 m2. Na seguinte ilustración pódese ver un plano de detalle do aula.

Equipo e material

Equipo e maquinaria

16 ordenadores Pentium II 400 Mhz. Con 64 Mb de RAM, 10 Gb de HD, monitor vga cor de 15”, teclado español, rató compatible lector de CD-ROM DE 12X e disqueteira de 3.5”.

Cableado e conexións de rede ethernet de velocidade 10 mbps, con conexión a internet, de ser necesario.

Tres impresoras de inxección de tinta, inda que como está conectado en rede co resto do centro, póderíase imprimir en calquera das outras impresoras instaladas.
Tódolos equipos están equipados co software de base, (Windows 98).

Disponse do software necesario para a detección de avarías. Neste apartado debemos escoitar as propostas feitas polo docente que vaia a imparti-lo curso.

En tódolos equipos está instalado o Microsoft Office.
Ploter.
Escáner.
kit de son co seu software e tarxetas de conexión correspondentes.
Tarxeta de comunicacións.
Modem de 56k.
Diversos tipos de cableado usado en un ordenador, conectores, adaptadores, simms de memoria, diversos tipos de tarjetas de gráficos y sonido, placas base, etc.

Ferramentas e utillaxe

Alicates.
Destornilladores.
Chaves de montaxe.
Polímetro.
Placables.
Pe de rey.
Cinta métrica.
Soldador de estaño.
Taladro portátil.
Cableado para redes.
Conectores, conmutadores, adaptadores, concentradores, puentes, regletas, terminales. etc...
Ferramentas para mecanizado de conectores.

Material de consumo

Disquetes, cd-roms, e demais soportes precisos
Papel de impresora.
Recambios de tinta das impresoras.

Material didáctico

Os alumnos se lles proporcionará os medios e materiais didáctivos necesarios para o correcto desenvolvemento do curso, sempre contando coa opinión do experto encargado da impartición do mesmo.


CQpro.com