Concello - Concellerías - Deporte, Xuventude e Participación Cidadá
 

Concellería de Deporte, Xuventude e Participación Cidadá


Ordenanzas

Regulamento de Rexime Interno das instalacións deportivas municipais do Concello de Pontedeume

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servicio público da piscina municipal e ximnasio

CQpro.com