Concello - Concellerías - Deportes
 


Concellería de Deportes

María José Vázquez Romero
Enderezo.: Ayto. Rúa Real Nº13
Telf.: 981 433 054
E-mail.:

Ordenanzas

Regulamento de Rexime Interno das instalacións deportivas municipais do Concello de Pontedeume

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servicio público da piscina municipal e ximnasio

CQpro.com