Concello - Concellerías - Deporte, Xuventude e Participación Cidadá
 

Concellería de Deporte, Xuventude e Participación Cidadá


Información Xeral

Dende a creación do Servizo Municipal de Deportes do concello de Pontedeume no ano 2003, este servizo ten como misión fundamental, facilitar e promover o acceso á práctica deportiva de todos os cidadáns; para elo dende o servizo municipal de deportes desenvólvense as seguintes funcións :

  • Xestionar adecuadamente as instalacións deportivas existentes.
  • Promover a creación de novas instalacións deportivas.
  • Organizar e desenvolver eventos e espectáculos deportivos.
  • Xestionar a oferta deportiva municipal: cesión de instalacións-aluguer das mesmas- actividades a desenvolver, cobro das taxas e prezos públicos polas actividades e alugueres
  • Promover convenios cos diferentes colectivos do municipio: Coas entidades deportivas, cos centros educativos, coas asociacións veciñais.
CQpro.com