Concello - Concellerías - Turismo, Novas Tecnoloxías, Formación e Emprego
 

Concellería de Turismo, Novas Tecnoloxías, Formación e Emprego


Potenciar a investigación local

Catedra. Revista Eumesa de Estudios

Fruto do interés por recopilar e investigar nos temas locais, foi a creación da "Revista Cátedra", revista anual. Esta revista intercámbiase na actualidade con máis de cen institucións da ambito galego e algunha do Estado. Envíase as principais Bibliotecas e institucións culturais galegas.

Premio de investigación Local Concello de Pontedeume

Convocado desde o ano 1998. O tema de investigación versará sobre aspectos etnográficos de Pontedeume e a súa Comarca. O traballo premiado publícase na resvista Cátedra. O premio ten dotación económica.

 

CQpro.com