Concello - Concellerías - Asuntos Sociais
 


Concellería de Benestar social e Sanidade

Ana María Maroño Seco
Enderezo.: Avd. do Peirao, s/n
Telf.: 981 433 288 , Fax.: 981 433 288
E-mail.:
Servizossociaispontedeume@yahoo.es


Obxectivos

  • Atender, en primeira instancia, ás problemáticas de tódolos cidadáns do concello de Pontedeume.
  • Detectar e analizar as  necesidades da poboación tentando cubrilas aproveitando os recursos existentes.
  • Informar, orientar e asesorar sobre os dereitos dos usuarios.
  • Desenvolver a prevención no ámbito da comunidade.
  • Mellorar a autonomía persoal e o desenvolvemento dos individuos e grupos.
  • Favorecer a inserción social das persoas marxinadas e/ou inadaptadas.
  • Ser dinamizadores da vida comunitaria.
  • Potenciar as vías de participación, cooperación e solidariedade de toda a poboación.
  • Establecer vías de coordinación entre profesionais e organismos que actúen dentro do ámbito territorial do municipio.
CQpro.com