Concello - Concellerías - Asuntos Sociais
 


Concellería de Benestar social e Sanidade

Ana María Maroño Seco
Enderezo.: Avd. do Peirao, s/n
Telf.: 981 433 288 , Fax.: 981 433 288
E-mail.:
Servizossociaispontedeume@yahoo.es

Información Xeral
 • Horario de atención ó público: de luns a venres, de 9:00 a 14:00 h
  • Traballadoras sociais: previa cita, luns martes e xoves de 9:00 a 13:00h
 • Equipo de profesionais que integran o equipo de servizos sociais:
  • Coordinadora do Departamento (traballadora social)
  • Traballadora social
  • Educadora social
  • Sícóloga
  • Animadora socio-comunitaria
  • Auxiliar administrativo
  • Avogada para o asesoramento xurídico á muller
  • 8 traballadoras de axuda a domicilio

Definición e Características

Os Servizos Sociais de Atención Primaria son o primeiro nivel do sistema público de Servizos Sociais. Atenden os cidadáns de forma personalizada e axudan a solucionar todo tipo de necesidades, tanto personais como familiares, e tamén as de alcance comunitario.

Se concretan na aplicación dun conxunto de actuacións e recursos dirixidos a promover a integración e previr a marxinación daquelas persoas, familias e colectivos que se encontran nunha situación de desventaxa social.

Características:

 • Os Servizos Sociais de Atención Primaria son universais, para todos e todos teñen dereito a eles. Sen embargo, téndese a priorizar nos colectivos mais desfavorecidos.
 • Constitúen o acceso a outros servizos especializados do propio sistema e, no seu caso, a outros sistemas.
 • Pretenden actuar sobre as causas e orixe dos problemas.
 • Están próximos á poboación e ó medio onde se producen as necesidades.
 • Consideran imprescindible a participación dos cidadáns na resolución dos seus problemas.
 • Son servizos globales e polivalentes.
 • Están orientados ó desarrollo do benestar social e á mellora da calidade de vida.

Están insertos no sistema xeral dos Servizos Sociais. Préstanse desde as Corporacións Locais, no noso caso desde o Concello de Pontedeume, por ser a administración local máis cercana ao cidadán.

CQpro.com