Concello - Concellerías - Asuntos Sociais
 


Concellería de Benestar social e Sanidade

Ana María Maroño Seco
Enderezo.: Avd. do Peirao, s/n
Telf.: 981 433 288 , Fax.: 981 433 288
E-mail.:
Servizossociaispontedeume@yahoo.es


Animación, Prevención e Cooperación Social

Infancia:

Pontedeume oferta distintas actividades tanto de mecer coma de aprendizaje para as nenas e nenos. Ademáis de este servizo podes atopalas en:
 1. Servizo Municipal de Deportes
 2. Biblioteca Municipal
 3. Cultura
 4. Escola Infantil “Chalé Rosa”
 5. Programas
 6. Actividades
 7. Enlaces direcciones utiles para nenas e nenos, nais e pais, tanto de mecer como de información (axudas, subvencións, etc…).
Xuventude:
 1. Formación
 2. Talleres Municipais
 3. Programas
  • Educación en valores
 4. OMIX
 5. Local N’SAIO
 6. Novas
Maiores:

A atención ás persoas maiores comprende un conxunto de servizos e prestacións que teñen como finalidade apoiar a este colectivo para que poida vivir de forma autónoma no seu entorno habitual durante o maior tempo posible e nas mellores condicións.

Vai dirixido as persoas maiores residentes no Concello que precisen dalgún tipo de axuda.

 1. Legislación
 2. Servizos Sociais
 3. Centro Municipal de maiores
  • Ordenanza
  • Presentación
  • Programa
  • Actividades
  • Folla inscricións
  • Solicitude uso do centro
 4. Educación
 5. Saúde e Sanidade
 6. Enderezos de interese
 7. Novas
 8. Blog (feito polos maiores)
Dinamización e Participación Social:
 1. Talleres Municipais
  • Fundamentación
  • Taxas
  • Inscricións
 2. Fomento da participación:
  • Actividades (carnaval, cabalgata de reis, etc…)
Igualdade:
 1. Trámites de igualdade.
  • Servizo de asesoramento xurídico ás mulleres.
  • Información de servizos e axudas para mulleres.
  • Consulta xurídica on-line para mulleres.
  • Información e asesoramento sobre axudas económicas para mulleres.
  • Teléfono da muller.
 2. Convocatorias de igualdade.
 3. Actividades.
 4. Violencia de xénero.
  • Lei integral.
  • Regulamento de réxime interno.
 5. Igualdade laboral.
 6. Publicacións e campañas.
 7. Noticias.
 8. A guia da linguaxe non sexista.
Voluntariado:
 1. Proxecto de cooperación con asociacións.
  • Formación.
  • Solicitudes.
CQpro.com